Mesztegnyő község honlapja

Tisztelt Mesztegnyői Lakosok!

pmfoto Mesztegnyo 2020

A 2020. március 11-én közzétett, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos információk és rendelkezések úgy érzem, hogy kiegészítésre szorulnak.

A járványügyi szakemberek – ezt hangsúlyoznám – egyöntetű véleménye az, hogy Magyarországon a csoportos megbetegedések szakaszából a „tömeges” szintre fog emelkedni néhány napon vagy héten belül a vírussal fertőzött lakosok száma.

Mint az már közismert, ennek az agresszív betegségnek a teljes megállításához szükséges oltóanyag egyelőre még nem áll rendelkezésre, bár a világ virológus szakemberei és laboratóriumai nagy erőkkel dolgoznak rajta. Azonban, ahogy Jókai Mór írta a Rab Ráby című regényében (Qui habet tempus, habet vitam).., aki időt nyer, életet nyer.

A járványügyi intézkedések sikeressége egyedül a fertőzési lánc megszakításától függ.

Jelenleg ez a legfontosabb a számunkra és minden intézkedést — itt Mesztegnyőn is – ennek rendelünk alá, mert ha következetesen betartjuk a központi rendelkezéseket, akkor az egészségügyi ellátórendszer képes lesz felkészülni a – mai tudásunk szerint elkerülhetetlen – tömeges megbetegedések kezelésére.

Ezért a következő kéréssel fordulok a Tisztelt Lakossághoz, illetve kérem, hogy fogadják el a további, egyben újabb intézkedéseket.

 1. március 23-ától tilos a játszóteret és a gördeszkaparkot használni!
 1. Felkérek minden 70 év feletti lakost, hogy ne hagyják el otthonaikat a saját biztonságuk érdekében!

Önkormányzatunk felkészült minden idős, egyedülálló – és mozgásában korlátozott ember élelmiszer, gyógyszer és egyéb feltétlenül szükséges eszközeinek a beszerzésére, ha a hozzátartozói ezt nem tudják megoldani.

FONTOS! A szállítás ingyenes, viszont a gyógyszerek, vásárolt élelmiszerek, étkezés költségeit az igénylőnek kell fizetnie!

A kéréseket kérem, hogy juttassák el a következő módon:

 • Önkormányzatunk bejárata előtt van egy erre a célra kialakított láda, abba dobhatják be leírt kéréseiket.
 • Telefonon a következő számot hívhatják:

     - Mesztegnyő Község Önkormányzata: 06-85/329-147

     - Kesztyüs Lászlóné: 06-30/418-3900

     - Urr Zoltánné: 06-70/363-9920

     - Orvosi rendelő: 06-85/950-995

 1. Hangsúlyozottan kérnék mindenkit, aki külföldről tért haza, hogy a következő telefonszámon jelezze (06-85/329-147), hogy mikor érkezett meg, mely országból, és melyik tartományból.

Egészségügyi vészhelyzet van, és a mesztegnyői lakosok egészségének megőrzése érdekében felkérem a Marcali Rendőrkapitányságot, hogy ellenőrizze, hogy a hazatértek betartják-e a kéthetes önkéntes karantént.

 1. A járványügyi vészhelyzet ideje alatt a Mesztegnyőn tartózkodó iskolások közül azoknak is kiszállítjuk az ételt, akik nem a mesztegnyői iskola tanulói, természetesen ebben az esetben is igény esetén, a gyermekétkeztetés szabályai szerint.
 2. A temetésekkel kapcsolatban csak kéréssel fordulhatok mindazokhoz, akiket ilyen szomorú esemény érint, hogy lehetőleg a szűk hozzátartozók vegyenek rajta részt.
 3. Kérjük azt is, hogy a vészhelyzet idejére tervezett esküvőket lehetőleg halasszák el.

A fertőtlenítőszerek következetes alkalmazásához, valamint a várható tömeges megbetegedések kirobbanása miatt, a szájmaszkok fokozatos használatához kérem, hogy szoktassák magukat hozzá. Az elsődleges védekezéshez megfelelő szájmaszkokkal tervezzük a mesztegnyői lakosok ellátását. A szervezést a gyártáshoz már elkezdtük. A gyártással kapcsolatban szeretnék megkeresni Mesztegnyőn élő, varrni tudó hölgyeket.

A pánikhangulat kialakulását megelőzendő arra kérek mindenkit, hogy a járvánnyal kapcsolatos információkat lehetőleg a hiteles kormányportálról (koroavirus.gov.hu) szerezze be.

Minden mesztegnyőit arra kérnék, hogy saját egészsége érdekében működjön együtt, így van esélyünk minimalizálni e rettenetes kór okozta esetleges veszteségeket.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Fordítsunk külön figyelmet az idősekre!

Nagy László Péter

polgármester

 

 

felhivas faluhaz

Tisztelt Mesztegnyőiek!

pmfoto Mesztegnyo 2020Mint azt tapasztalják, a koronavírus okozta járvány hazánkat sem kerülte el, és az ellene való védekezés napról-napra új, és nem könnyű feladatok elé állít minket.

Így van ez Mesztegnyőn, a településünkön is, ahol az elsődleges védekezéshez szükséges intézkedéseket (fertőtlenítő eszközök, szerek beszerzése és felszerelése intézményeink bejáratánál, intézményvezetőink tájékoztatása a kapcsolattartás formáiról, stb...) már megtettük.

E rendkívüli helyzetben a kormányzat ajánlásait és rendeleteit betartva kell küzdenünk a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására.

Kérünk mindenkit, hogy e kritikus helyzetben állampolgári felelősséget tanúsítva vegyen komolyan minden –a járvánnyal kapcsolatos– kérést és előírást, vigyázva ezzel embertársaink egészségére is.

Az iskolával, az óvodával, valamint a bölcsődével kapcsolatban –egyetértve az ezekbe az intézményekbe járók településeinek polgármestereivel– a következő döntések születtek.

 1. Az általános iskolásoknak –amennyiben a szülők igénylik— az étkeztetést kiszállítással oldja meg minden önkormányzat, így természetesen a mesztegnyőiekét is.

Az igényeket az igazgatónál kell jelezni, és minden szülőnek gondoskodnia kell két garnitúra éthordóról.

Az étel elszállítását a konyháról kizárólag az ezzel megbízott személy (pl.: falugondnok) végezheti.

 1. Az óvoda és a bölcsőde –minden körülményt figyelembe véve– tovább fog működni, de más rendszabályokkal.

A szülők dönthetnek úgy is, hogy amennyiben otthon tudják és kívánják megoldani gyermekük felügyeletét, azt kérjük jelezzék az óvodavezető, illetve bölcsődevezető asszonynál. Aki otthon marad, annak természetesen szintén megoldjuk az étkeztetését, amennyiben ezt igényli.

 1. Mesztegnyő polgármestereként intézményeinkben (Kultúrház, Faluház, Öregek Napközi Otthona, Óvoda) minden csoportos rendezvényt betiltok mindaddig, amíg ezt a járványügyi helyzet indokolttá teszi.
 2. Kérünk minden idős állampolgárunkat, hogy lehetőleg tartózkodjon otthon, és amennyiben szüksége van bármilyen segítségre, azt jelezze Kesztyűs Lászlóné, szociális hálózatunk vezetőjénél, valamint Urr Zoltánné falugondnoknál.
 3. Beteget szállítani csak és kizárólag az Országos Mentőszolgálat jogosult.
 4. A külföldről településünkre hazatérő, vagy hazatért honfitársainkhoz azzal a kéréssel fordulunk, hogy Mesztegnyőre érkezésüket minden esetben haladéktalanul jelezzék a háziorvosnak, lehetőleg telefonon, és akár fertőzött, akár –jelenleg még– nem fertőzöttnek tekinthető térségből érkezett, akkor is tartsa be a 14 napos önkéntes karantént, és figyelje saját egészségi állapotát.
 5. A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal csak indokolt esetben fogad ügyfelet. Kérdéseikkel hívják a 06-85/329-147 telefonszámot.

Végezetül még egyszer arra kérek minden Mesztegnyőn élő lakost, hogy tartsa be az előírásokat, mert kizárólag rajtunk múlik, hogy milyen mértékűvé válik, és meddig tart ez a nagyon súlyos járványügyi helyzet.

   Vigyázzanak magukra és egymásra!

   Fordítsunk külön figyelmet az idősekre!

Nagy László Péter

Mesztegnyő polgármestere

2020. január 14., kedd 19:43

Somogyi értékekről szólt a Megyehét harmadik napja

(Írta: Somogy Megyei Önkormányzat)

Az értékek megőrzéséről szólt az ünnepi Megyehét szerdai programja. A hagyományoknak megfelelően idén is átadták az Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető címeket, illetve a Somogyi Érték díjakat is kiosztották.

 Szajcz Adrián, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte: a híradásokban kevesebb szó esik azokról, akik értékeket teremtettek egykor, akiknek örökségét kötelességünk megőrizni, megóvni. Szerencsés helyzetben vagyunk mi, somogyiak, hiszen számtalan kincs található megyénkben és tudjuk azt is, hogy kötelességünk is fakad ebből. Bőkezű volt a természet megyénkkel, ahogy azok az alkotók, közösségek is, akik itt éltek, élnek és gyarapították értékeinket, hogy azok valóságos kinccsé, Somogyország Kincsévé válhassanak. Olyan kincsekké, melyekre nem csak mi lehetünk büszkék, hanem valamennyi magyar.

Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető címet kapott 2020-ban a balatonszárszói Költészet Napi Versmondó-verseny.

Az ideivel együtt 96 ilyen cím került kiosztásra.Dr. Vörös Tamás, a Somogy Megyei Értéktár Bizottság elnöke ismertette az értéktár létrejöttének körülményeit, valamint feladatát és kiemelte, hogy a Somogy Megyei Értéktárban 153 érték szerepel már.

A Somogy Megyei Értéktárba 2019-ben felvett értékek: Mesztegnyőről a Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozók, a Nepomuki Szent János rk. templom és kolostor, Kövesdi Tiborné munkássága és az általa alapított Honismereti Egyesület, a mesztegnyői rétes- és a Rétesfesztivál.

Páll Endre életműve és hagyatéka, a Magyar Pálos Rend Somogy megyei emlékei, Somogy megye múltjából – levéltári évkönyvsorozat, Hanzel Csanád László tojáspatkoló munkássága valamint Tóth Mihály (1911-1986) fafaragó életműve.

somogyi ertekek 2020 cikkfoto

LAUDÁCIÓK:

Örökségünk-Somogyország Kincse díjazott

A balatonszárszói Költészet Napi Versmondó verseny

Több évtizedes múltja van a balatonszárszói József Attila Általános Iskolában rendezett költészetnapi versenyek döntőjének, amelyen Somogy legkiválóbb diákversmondói vesznek részt. Az Ázsóth Gyula, majd Nemes Márta nevével fémjelzett, országos hírű rendezvény kortárs írók, költők részvételével zajlik, és egy-egy művészeti produkciónak is részesei lehetnek a gyerekek, a szülők és a pedagógusok. Az irodalmi és a művészeti nevelés, valamint a József Attila-kultusz éltetésében nagy szerepet vállal az intézmény, illetve a helyi önkormányzat.

Somogy Megyei Értéktárba 2019-ben felvett értékek

Mesztegnyői Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozók

Mesztegnyőn 1986. óta működik nyaranta, 80-100 fő határon túli és anyaországi fiatal részvételével a találkozó, amelynek célja a magyarság egyesítése, a közös gyökerek, kultúra felkutatása, a hagyományok, a történelem megismertetése és az anyanyelv ápolása. A rendezvénysorozatot Kövesdi Tiborné, dr. Kanyar József, a Berzsenyi Irodalmi Társaság és még számos szakember hozta létre. A határon túli kapcsolatok kialakításában és ápolásában, a magyar kultúra és nemzeti értékek megismerésében, anyanyelvünk fennmaradásában és megőrzésében nagy szerepe van a rendszeres Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozóknak.

Mesztegnyői Nepomuki Szent János rk. templom és kolostor

Az 1750-56 között épült barokk stílusú épületegyüttes Mesztegnyő településképének meghatározó eleme, országosan védett műemlék. A templom a gróf Hunyady család kegyúri templomaként épült, az építésében közreműködtek a gróf által behívott ferences szerzetesek. A templom belső terét Dorffmeister István freskói díszítik, különösen értékesek a barokk oltárképek. A ferencesek a kolostort csak 1788-ig használhatták, mert az uralkodó feloszlatta a szerzetesrendeket. Ezután uradalmi gazdasági célokra használták a kolostort, majd 1872-ben a Hunyadyak a Szent Vince rend apácáit telepítették az épületbe. Az apácák a település oktatási és leánynevelési feladatait látták el, meghatározó szerepük volt a falu kulturális életében egészen 1945-ig. Azóta a helyi általános iskola működik az egykori kolostorban.

Kövesdi Tiborné munkássága és az általa alapított Honismereti Egyesület

Kövesdi Tiborné, Gizi néni még azon pedagógusok közé tartozott, akik a „falu lámpásaként” működtek. 1961-től négy évtizeden keresztül összefogta a falu lakóit, hagyományőrző együttest alapított, hagyományőrző, honismereti és kézműves táborokat szervezett, határon túli fiataloknak szervezett találkozókat, erdei iskolát működtetett. A honismereti mozgalom aktív és országosan ismert tagja volt. Kiemelkedő népművelői tevékenységéért számos kitűntetéssel jutalmazták. A nyugdíjazása után főállású népművelőként és aktív közéleti emberként működött. Gizi néni a XIX. század elején épített, 1974-től kihasználatlan egykori iskolaépületben az 1961-ben általa alapított Honismereti Kör /HONI/ számára teremtett otthont, itt állították ki a több ezer darabból álló helytörténeti és néprajzi gyűjteményt, amelyet az egyesület tagjai gyűjtöttek össze. Az épület ma már közművelődési feladatokat ellátó Faluház és mellette álló 75 férőhelyes szállásépület erdei iskola és tábori szálláshely. A Mesztegnyői Faluház kiállítóhely, közösségi színtér, néprajzi kutatási helyszín, hagyományőrző néptánc- és önképzőkört működtet. A „HONI” tagjai hű őrzői és folytatói Gizi néni örökségének.

Mesztegnyői Rétesfesztivál

Somogy megye gasztronómiai rendezvényei közül kiemelkedik a 20 év óta megrendezett Mesztegnyői Rétesfesztivál. A mesztegnyői ünnepi asztalok állandó szereplője a sós vagy édes ízesítésű parasztrétes. A fesztivál hajnalban, a kemencék befűtésével kezdődik, alkalmanként 20-25 rétes-sütő csapat méri össze a tudását. A rétesudvarban pedig a hagyományos ízesítésű és a különleges ízvilágú réteseket kóstolhatja a nagyszámú vendégsereg. A fesztivál kísérőprogramjai a legkülönbözőbb műfajokból és attrakciókból állnak. A réteskészítéssel a helyi hagyományokat ötvözik, ezáltal gazdagítja az egész megye néprajzi sokszínűségét, turisztikai kínálatát és egyben a helyi értékek megismerését is szolgálja.

Páll Endre életműve és hagyatéka

Páll Endre, az ízig-vérig gyakorlati erdész- és vadász szakember, kiváló tollú íróként is értékállót és maradandót alkotott a magyar vadászati irodalomban. A Vaddisznó és vadászata című, három kiadást megérő könyve máig alapműnek számít a témában, jelentős szerepe volt szerkesztőként és társszerzőként A gímszarvas és vadászata című könyvben is. Az 1960-as évek végétől sorra jelentek meg bölcs és derűs életszemléletét tükröző, lebilincselően hangulatos, a vadászok, erdészek mellett a nagyközönségnek szóló könyvei, így a Vadásztarisznya, a Legjobb vadászni, az Újra megtelt a vadásztarisznya, az Egy lövéssel kettő, a Mozaikok vadászéletemből és a Vadászszemmel Amerikában című kötetei, amelyekkel nemcsak szórakoztatni akart, hanem fontos tanulságokat is kívánt átadni az olvasónak. Bizonyítani akarta „…hogy a természet szeretete és a szívből fakadó tiszta vadászszenvedély milyen igaz örömöket kínál az embernek.”

A Magyar Pálos Rend Somogy megyei emlékei

Az egyetlen magyar alapítású pálos rend a XIII. század második felétől több somogyi településen (Nagyszakácsi, Kaposszerdahely, Pogányszentpéter, Nagytoldipuszta, Balatonszemes, Somogydöröcske) rendelkezett kolostorral. A megye viharos történelme miatt sajnos nincs a föld feletti kézzelfogható és látható emléke a pálos épületeknek, a hivatalos műemlékjegyzékben nincsenek számon tartva. Napjainkban jelentős a Balatonszemes és Teleki közötti területén 2014 óta sikeresen folyó régészeti ásatások az egykori pálos kolostor romjainál, amely Mindszent helynéven szerepelt az oklevelekben. Iharos román stílusú temploma a XIV. században került a pálos rend kezébe, majd a török uralom alatt megerősítették, de állagromlás miatt a XIX. században le kellett bontani. 2009 és 2013 között sikerült feltárni a templom alapfalait. Törekvés van a föld feletti bemutatásra. A pálos rendhez köthető települések évente rendezik meg találkozójukat, 2019-ben Iharos adott otthont a Pálos Települések VIII. Találkozójának, ahol a Pálos rend vezetői is megjelentek a települések delegációi mellett.

Somogy megye múltjából – levéltári évkönyvsorozat

A levéltári évkönyv-sorozatot 1970-ben alapította a somogyi levéltár akkori igazgatója, dr. Kanyar József. Az eddig megjelent 44 kötetben Somogy megye történetéről, kulturális sokszínűségéről és a nagy szerepet játszó személyekről jelentek meg tanulmányok. Az évkönyvsorozatban a politika- és művelődéstörténeti írások mellett néprajzi, had- és agrártörténeti írások is szerepeltek. Az évkönyv-sorozat a megyetörténet páratlan információ- és tudásbázisa, amely számtalan neves történész, helytörténész, helytörténeti kutató, levéltáros. muzeológus, irodalomtörténész és író publikációiból állt össze. Az évkönyv-sorozat nem lezárt, hiszen évről-évre újabb írásokkal gazdagodik. A sok száz tanulmány, forrásanyag nagy tudományos és kulturális értéket jelent Somogy megye számára. Az évkönyvek internetes felületen is olvashatók, illetve megvásárolhatók a Somogy Megyei Levéltárban.

Hanzel Csanád László tojáspatkoló munkássága

Hanzel Csanád László édesapja ismert tojáspatkoló mester volt, az ő műhelyében gyerekként sok időt töltött. Az apa halála után, 2006-ban autodidakta módon kezdte el a tojáspatkolást Hanzel Csanád. Korábban néhány évig fafaragással foglalkozott, ma is sok motívumot merít a fafaragás formavilágából. Mindenféle tojást patkolt már, a legkülönfélébb, saját maga által tervezett motívumokkal, gyakran dolgozik színesre festett tojásalapon. Az édesapja, testvére és a saját munkáiból álló gyűjteményt szívesen megmutatja somogyvári otthonában az érdeklődők számára, illetve tojáspatkoló bemutatókat is tart. A munkáival több kiállításon vett már részt. Eddigi rekordja: 946 db patkó felhelyezése egy libatojásra.

Tóth Mihály (1911-1986) fafaragó életműve

A pásztor felmenőkkel rendelkező és juhászként dolgozó Tóth Mihály kezdetben az állatgondozás mellett művelte a faragást. 1950-től a Népművészeti és Háziipari Vállalatnak volt a bedolgozója, később főállású fafaragó lett. Már 1954-ben népi iparművész címet kapott, 1958-ban pedig a Népművészet Mestere címmel jutalmazták. A pásztorkodás mellett kedvtelésből faragó, hagyományos mintákat alkalmazó pásztoremberből főállású, megrendelésre faragó népművész lett. Faragóművészetét kiváló technikai tudás jellemzi a fafaragásban, a karcolozásban és a csontfaragásban egyaránt. A mintakészletét a hagyományos dunántúli és somogyi pásztormotívumok alkották, amelyeket a saját stílusára formált. A sokoldalú fafaragó a népművészeti munkássága tudása mellett a muzeológusok által kedvelt adatközlő is volt, mivel betyár felmenővel rendelkezett. Munkáit a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban és a budapesti Néprajzi Múzeumban őrzik.

kozadatkereso logo 0

Közösségi oldalunk

Megközelítés

DMC Firewall is a Joomla Security extension!