Mesztegnyő község honlapja

Tisztelt Mesztegnyői Lakosok!

pmfoto Mesztegnyo 2020

A 2020. március 11-én közzétett, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos információk és rendelkezések úgy érzem, hogy kiegészítésre szorulnak.

A járványügyi szakemberek – ezt hangsúlyoznám – egyöntetű véleménye az, hogy Magyarországon a csoportos megbetegedések szakaszából a „tömeges” szintre fog emelkedni néhány napon vagy héten belül a vírussal fertőzött lakosok száma.

Mint az már közismert, ennek az agresszív betegségnek a teljes megállításához szükséges oltóanyag egyelőre még nem áll rendelkezésre, bár a világ virológus szakemberei és laboratóriumai nagy erőkkel dolgoznak rajta. Azonban, ahogy Jókai Mór írta a Rab Ráby című regényében (Qui habet tempus, habet vitam).., aki időt nyer, életet nyer.

A járványügyi intézkedések sikeressége egyedül a fertőzési lánc megszakításától függ.

Jelenleg ez a legfontosabb a számunkra és minden intézkedést — itt Mesztegnyőn is – ennek rendelünk alá, mert ha következetesen betartjuk a központi rendelkezéseket, akkor az egészségügyi ellátórendszer képes lesz felkészülni a – mai tudásunk szerint elkerülhetetlen – tömeges megbetegedések kezelésére.

Ezért a következő kéréssel fordulok a Tisztelt Lakossághoz, illetve kérem, hogy fogadják el a további, egyben újabb intézkedéseket.

 1. március 23-ától tilos a játszóteret és a gördeszkaparkot használni!
 1. Felkérek minden 70 év feletti lakost, hogy ne hagyják el otthonaikat a saját biztonságuk érdekében!

Önkormányzatunk felkészült minden idős, egyedülálló – és mozgásában korlátozott ember élelmiszer, gyógyszer és egyéb feltétlenül szükséges eszközeinek a beszerzésére, ha a hozzátartozói ezt nem tudják megoldani.

FONTOS! A szállítás ingyenes, viszont a gyógyszerek, vásárolt élelmiszerek, étkezés költségeit az igénylőnek kell fizetnie!

A kéréseket kérem, hogy juttassák el a következő módon:

 • Önkormányzatunk bejárata előtt van egy erre a célra kialakított láda, abba dobhatják be leírt kéréseiket.
 • Telefonon a következő számot hívhatják:

     - Mesztegnyő Község Önkormányzata: 06-85/329-147

     - Kesztyüs Lászlóné: 06-30/418-3900

     - Urr Zoltánné: 06-70/363-9920

     - Orvosi rendelő: 06-85/950-995

 1. Hangsúlyozottan kérnék mindenkit, aki külföldről tért haza, hogy a következő telefonszámon jelezze (06-85/329-147), hogy mikor érkezett meg, mely országból, és melyik tartományból.

Egészségügyi vészhelyzet van, és a mesztegnyői lakosok egészségének megőrzése érdekében felkérem a Marcali Rendőrkapitányságot, hogy ellenőrizze, hogy a hazatértek betartják-e a kéthetes önkéntes karantént.

 1. A járványügyi vészhelyzet ideje alatt a Mesztegnyőn tartózkodó iskolások közül azoknak is kiszállítjuk az ételt, akik nem a mesztegnyői iskola tanulói, természetesen ebben az esetben is igény esetén, a gyermekétkeztetés szabályai szerint.
 2. A temetésekkel kapcsolatban csak kéréssel fordulhatok mindazokhoz, akiket ilyen szomorú esemény érint, hogy lehetőleg a szűk hozzátartozók vegyenek rajta részt.
 3. Kérjük azt is, hogy a vészhelyzet idejére tervezett esküvőket lehetőleg halasszák el.

A fertőtlenítőszerek következetes alkalmazásához, valamint a várható tömeges megbetegedések kirobbanása miatt, a szájmaszkok fokozatos használatához kérem, hogy szoktassák magukat hozzá. Az elsődleges védekezéshez megfelelő szájmaszkokkal tervezzük a mesztegnyői lakosok ellátását. A szervezést a gyártáshoz már elkezdtük. A gyártással kapcsolatban szeretnék megkeresni Mesztegnyőn élő, varrni tudó hölgyeket.

A pánikhangulat kialakulását megelőzendő arra kérek mindenkit, hogy a járvánnyal kapcsolatos információkat lehetőleg a hiteles kormányportálról (koroavirus.gov.hu) szerezze be.

Minden mesztegnyőit arra kérnék, hogy saját egészsége érdekében működjön együtt, így van esélyünk minimalizálni e rettenetes kór okozta esetleges veszteségeket.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Fordítsunk külön figyelmet az idősekre!

Nagy László Péter

polgármester

 

 

felhivas faluhaz

Tisztelt Mesztegnyőiek!

pmfoto Mesztegnyo 2020Mint azt tapasztalják, a koronavírus okozta járvány hazánkat sem kerülte el, és az ellene való védekezés napról-napra új, és nem könnyű feladatok elé állít minket.

Így van ez Mesztegnyőn, a településünkön is, ahol az elsődleges védekezéshez szükséges intézkedéseket (fertőtlenítő eszközök, szerek beszerzése és felszerelése intézményeink bejáratánál, intézményvezetőink tájékoztatása a kapcsolattartás formáiról, stb...) már megtettük.

E rendkívüli helyzetben a kormányzat ajánlásait és rendeleteit betartva kell küzdenünk a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására.

Kérünk mindenkit, hogy e kritikus helyzetben állampolgári felelősséget tanúsítva vegyen komolyan minden –a járvánnyal kapcsolatos– kérést és előírást, vigyázva ezzel embertársaink egészségére is.

Az iskolával, az óvodával, valamint a bölcsődével kapcsolatban –egyetértve az ezekbe az intézményekbe járók településeinek polgármestereivel– a következő döntések születtek.

 1. Az általános iskolásoknak –amennyiben a szülők igénylik— az étkeztetést kiszállítással oldja meg minden önkormányzat, így természetesen a mesztegnyőiekét is.

Az igényeket az igazgatónál kell jelezni, és minden szülőnek gondoskodnia kell két garnitúra éthordóról.

Az étel elszállítását a konyháról kizárólag az ezzel megbízott személy (pl.: falugondnok) végezheti.

 1. Az óvoda és a bölcsőde –minden körülményt figyelembe véve– tovább fog működni, de más rendszabályokkal.

A szülők dönthetnek úgy is, hogy amennyiben otthon tudják és kívánják megoldani gyermekük felügyeletét, azt kérjük jelezzék az óvodavezető, illetve bölcsődevezető asszonynál. Aki otthon marad, annak természetesen szintén megoldjuk az étkeztetését, amennyiben ezt igényli.

 1. Mesztegnyő polgármestereként intézményeinkben (Kultúrház, Faluház, Öregek Napközi Otthona, Óvoda) minden csoportos rendezvényt betiltok mindaddig, amíg ezt a járványügyi helyzet indokolttá teszi.
 2. Kérünk minden idős állampolgárunkat, hogy lehetőleg tartózkodjon otthon, és amennyiben szüksége van bármilyen segítségre, azt jelezze Kesztyűs Lászlóné, szociális hálózatunk vezetőjénél, valamint Urr Zoltánné falugondnoknál.
 3. Beteget szállítani csak és kizárólag az Országos Mentőszolgálat jogosult.
 4. A külföldről településünkre hazatérő, vagy hazatért honfitársainkhoz azzal a kéréssel fordulunk, hogy Mesztegnyőre érkezésüket minden esetben haladéktalanul jelezzék a háziorvosnak, lehetőleg telefonon, és akár fertőzött, akár –jelenleg még– nem fertőzöttnek tekinthető térségből érkezett, akkor is tartsa be a 14 napos önkéntes karantént, és figyelje saját egészségi állapotát.
 5. A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal csak indokolt esetben fogad ügyfelet. Kérdéseikkel hívják a 06-85/329-147 telefonszámot.

Végezetül még egyszer arra kérek minden Mesztegnyőn élő lakost, hogy tartsa be az előírásokat, mert kizárólag rajtunk múlik, hogy milyen mértékűvé válik, és meddig tart ez a nagyon súlyos járványügyi helyzet.

   Vigyázzanak magukra és egymásra!

   Fordítsunk külön figyelmet az idősekre!

Nagy László Péter

Mesztegnyő polgármestere

2020. február 17., hétfő 17:14

Honi Hagyományőrzők a Nemzeti Színpadán

 

Előzetes:

2018. szeptember 7-én, a Honi Hagyományőrzőkkel a Kaposváron megrendezett Somogyi Értékek napjára kaptunk meghívást a NMI Somogy megyei Irodájától, ahova a sok mesztegnyői érték – rétes, néprajzi, természeti, épített, szellemi, tárgyi örökségünk – bemutatása mellett természetesen a néphagyományaink bemutatása is előtérbe került. Ezt a területet falunkban autentikus alapokra helyezve leginkább a Honi Hagyományőrzők képviselik.

2012-ben indítottuk útjára ezt a fajta tevékenységünket, újragondolva az akkori népdalkör feladatait, munkáját. Még abban az esztendőben Dr. Göndöcs Lászlóné Éva néni volt a csapat vezetője, első színpadra állított műsorunkban még Ő is szerepelt. Akkor az aratáshoz kapcsolódó népszokásokat dolgoztuk fel, amit sikerrel többször bemutattunk – Rétesfesztivál, falunap, Kelevíz, Gadány, Tapsony, Marcali, stb.. Sajnos, Éva néni hamar itt hagyott bennünket és rám maradt az elárvult kis társaság. Ezt követően közös megegyezéssel alakítottuk ki stratégiánkat a jövőt illetően. Évente előveszünk egy-egy régi néphagyományt, ha lehet olyat, amit annak idején Kövesdi Gizi nénivel gyűjtöttünk össze, mi mesztegnyőiek.

   Így került sor a továbbiakban a Tollfosztó, Bolondlakodalmas, Halottas, Falusi disznóvágás nyársdugás, Vénlánycsúfoló, Lánykérő, Szüret-pinceszer, és az Aratás hagyományainak feldolgozására, majd a népi játékok színpadra állítására.

A jelen:    

Feladatainkat tekintve – hétfőnként, heti próbáinkon került sor a kidolgozásra, finomításokra. Rengeteget dolgoztunk, tanultunk és a közel tíz év alatt sok-sok tapasztalatot szereztünk az amatőr színjátszás területén. Hatalmas élményekkel, vidám történetekkel, sok nevetéssel, utazásokkal, fellépésekkel, itt-ott némi veszekedéssel tarkított csodás esztendőket tudhatunk magunk mögött.

   Így jutottunk el Kaposvárra, ahol felfigyeltek ránk a szakemberek és felajánlották a Pajtaszínházi szereplés lehetőségét. Mi képviselhetjük Somogy megyét a 2020-as Találkozón, Budapesten a Nemzeti Színházban. Kicsit úgy voltam vele, hogy hittem is meg nem is! De amíg nem volt biztos a meghívás, addig el sem mertem mondani a csapat tagjainak. Amikor biztossá vált, mindenkinek a lelkére kötöttem, hogy szedje a Béres cseppet, mert ezt ki kell bírnunk, ki kell tartanunk 2020. januárig, ilyen élményt nem szabad kihagynunk!

   Aztán valóság lett belőle, szerződést kötöttünk az NMI-vel, kijelöltek számunkra egy mentor színész-rendezőt, Tóth Gézát a Csiky Gergely Színház színészét, aki a szakmai munkában segít majd nekünk. Ettől kicsit tartottam, mivel a mi műsorunk az Aratás – már készen volt és legalább tíz-tizenöt alkalommal be is mutattuk már addig. Elérkezett az ősz. Szeptember végén meglátogatott bennünket Radics Natália az NMI-től és Tóth Géza mentorunk. Megnézték az előadást, néha-néha rácsodálkoztak a tartalomra, aztán kezdődött az ismerkedés. Géza ezt követően hetente, hétfőnként mindig megjött próbáinkra és először drámapedagógiai játékokkal tette élvezetessé, változatossá a közös munkát. Majd amikor már összebarátkoztunk, - szinte mindenkinek adott muris becenevet – kezdődött a részletekbe menő szakmai munka – beszéd és mozgástechnikai tanácsok, alakítgatások, itt-ott változtatások, új elemek beépítése, stb.. Nagyon élveztük a közös munkát és mindenki becsülettel állta a sarat, pedig nem fiatal emberekről, - 70-86 évesek - főleg nem színészekről volt szó. Nem mondom, néha robbanásig feszült hangulatban teltek a próbáink, főleg a percenkénti meg-megállítások és változtatások miatt, de bírtuk a gyűrődést! A fellépés hetében is háromszor próbáltunk. Kicsit úgy éreztem, hogy már tovább nem terhelhetőek a szereplőink. Ahogy lenni szokott, a főpróba nagyon rosszul sikerült, kicsit meg is ijedtem – persze magamban tartottam a véleményemet, nem akartam elijeszteni senkit a nagy eseménytől, amit a Nemzeti színpadán való fellépés jelentett.

   Elérkezett január 25-e. A pályázat fedezte a buszköltségünket és mivel 50 fős busszal mentünk, volt lehetőség érdeklődők csatlakozására is. Ezt ki is használtuk és közel húsz fő csapódott hozzánk a nagy utazásra. Be kellett regisztrálnunk a nézőket, és minden külsős érdeklődőt a férőhelyek miatt. Rengetegen voltak ránk kíváncsiak Budapestről, a környékből – rokonok, ismerősök, barátok, régi pedagógusok, volt mesztegnyőiek. Szóval teltházas közönség előtt léphettünk színpadra, a Kaszás Attila teremben. Irtó izgalmasnak ígérkezett!

   Az ünnepélyes megnyitó után, - ahol köszöntötte a fellépőket többek között Vidnyánszky Attila, a Nemzeti igazgatója - az izgalom a tetőfokára hágott, amint megkezdtük az öltözők elfoglalását, a beöltözést. A másodikak voltunk a fellépők sorában. Tapintható volt a feszültség, hol Kenéz Ági tűnt el, elhagyott kelléket keresve, hol a zenészünk Pintér Józsi vált köddé a kezdés előtti percekben. Izgalmakból nem volt hiány. Aztán gyorsan minden a helyére került, bemutattak bennünket - köszöntötték Nagy László Péter polgármesterünket, aki feleségével együtt megtisztelte, megnézte produkciónkat - és elindult a darab. Azt nem mondom, hogy a „rutin meg az évek”, de az biztos, hogy sokat segítettek ebben az elmúlt közel tíz esztendő színpadon, közönség előtt töltött percei. Lehullt az izgalom mindenkiről és csodálatos magabiztossággal, apró-cseprő hibákkal egy igazi, jól összerakott műsorral rukkoltunk ki a nézőknek. Hatalmas tapsot kaptunk és a záró értékelésnél is kiemelték a magas színvonalú előadásmódot, valamint a csapategységet. A buszunk szinte repült hazafele és mi is szinte lebegtünk rajta. Fantasztikus hangulatban töltöttük el a hazavezető utat és időt.

MÉLTATÓ EMLÉKLAP

A MESZTEGNYŐI SZÍNJÁTSZÓKÖR

RÉSZÉRE,

A PAJTASZÍNHÁZI SZEMLÉN BEMUTATOTT ELŐADÁSUK ELISMERÉSEKÉPPEN

„ Gratulálok minden kedves résztvevőnek és egyben a csapatnak is az élvezetes előadáshoz!

Irigylésre méltó az a derű, amivel a színpadra lépnek. Sok színészkolléga példát vehetne a csapat alázatáról, odaadásáról és hozzáállásáról. Remek történetet láthattunk, csodás dalokkal fűszerezve és kellően pajzán humorral előadva. Az erős egymásra figyelés végig érzékelhető volt, e nélkül az előadás nem jöhetett volna létre. Csodálatos csapatmunka!

Maradjanak meg ilyen lelkesnek és igényesnek! Sok-sok további, hasonlóan magas színvonalú előadást kívánok!

       Vidnyánszky Attila                                                                                Szabó Ágnes

Nemzeti Színház főigazgató                                                       Magyar Teátrumi Társaság alelnök

   Egy biztos – életünk egyik legnagyobb élményét köszönhetjük ennek a lehetőségnek, még hetekkel utána is egy lépéssel a föld fölött jártunk örömünkben. Irtó büszke vagyok erre a kis csapatra, elmondhatom, hogy ezen a területen szakmai munkánknak egyik legnagyobb elismerését zsebelhettük be a Nemzetiben.

   Következő vasárnap, másodikán közösen meglátogattuk Tóth Géza barátunkat a Csikyben, a – Sugar - Van, aki forrón szereti – című vígjátékban lépett fel. Nagy élmény volt így, ismerősként látni Őt a Csiky színpadán. Ki is jött hozzánk az előadás végén, beszélgettünk egy jót és egy kis ajándékot is adtunk át neki. Hazafele betértünk a Fortuna étterembe, ahol lezárva az elmúlt időszakunkat egy közös vacsorával ünnepeltük meg magunkat!

Megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsem Őket:

Babina Jánosné, Bikali Imréné, Bokor Józsefné, Csima Ferencné, Fenyő Márta, Györgyné Varga Magdolna, Kenéz János, Kenéz Jánosné, Korona Ferencné, Kovács Ferencné, Molnár Jánosné, Orsós Jánosné, Óvári Jánosné, Panyi Antalné, Pintér József, Pozsgainé Bakos Iboly, Stádinger Ferencné, Szántó Gyuláné, Tóth József és Kövesdiné Panyi Antónia

Ezer köszönet minden csapattagnak, aki fellépett velünk, Tóth Gézának, a mentorunknak, az NMI Somogy megyei Irodájának, Berlik Marinak, aki hozzá segített bennünket a lehetőséghez, kísérőinknek, akik kíváncsiak voltak munkánk gyümölcsére és osztoztak sikereinkben. Polgármester úrnak, hogy személyesen meglátogatta előadásunkat Franciskával együtt, valamint minden kedves segítőnknek, támogatónknak!

Mindenkinek nagyon jó egészséget, erőt, további sok sikert, még számtalan együtt töltött évet, sok közös élményt, emléket kívánok szeretettel!

Mesztegnyő, 2020-02-17                                    

                                                                                               Kövesdiné Panyi Antónia

kozadatkereso logo 0

Közösségi oldalunk

Megközelítés

Our website is protected by DMC Firewall!