Mesztegnyő község honlapja

Tisztelt Mesztegnyői Lakosok!

pmfoto Mesztegnyo 2020

A 2020. március 11-én közzétett, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos információk és rendelkezések úgy érzem, hogy kiegészítésre szorulnak.

A járványügyi szakemberek – ezt hangsúlyoznám – egyöntetű véleménye az, hogy Magyarországon a csoportos megbetegedések szakaszából a „tömeges” szintre fog emelkedni néhány napon vagy héten belül a vírussal fertőzött lakosok száma.

Mint az már közismert, ennek az agresszív betegségnek a teljes megállításához szükséges oltóanyag egyelőre még nem áll rendelkezésre, bár a világ virológus szakemberei és laboratóriumai nagy erőkkel dolgoznak rajta. Azonban, ahogy Jókai Mór írta a Rab Ráby című regényében (Qui habet tempus, habet vitam).., aki időt nyer, életet nyer.

A járványügyi intézkedések sikeressége egyedül a fertőzési lánc megszakításától függ.

Jelenleg ez a legfontosabb a számunkra és minden intézkedést — itt Mesztegnyőn is – ennek rendelünk alá, mert ha következetesen betartjuk a központi rendelkezéseket, akkor az egészségügyi ellátórendszer képes lesz felkészülni a – mai tudásunk szerint elkerülhetetlen – tömeges megbetegedések kezelésére.

Ezért a következő kéréssel fordulok a Tisztelt Lakossághoz, illetve kérem, hogy fogadják el a további, egyben újabb intézkedéseket.

 1. március 23-ától tilos a játszóteret és a gördeszkaparkot használni!
 1. Felkérek minden 70 év feletti lakost, hogy ne hagyják el otthonaikat a saját biztonságuk érdekében!

Önkormányzatunk felkészült minden idős, egyedülálló – és mozgásában korlátozott ember élelmiszer, gyógyszer és egyéb feltétlenül szükséges eszközeinek a beszerzésére, ha a hozzátartozói ezt nem tudják megoldani.

FONTOS! A szállítás ingyenes, viszont a gyógyszerek, vásárolt élelmiszerek, étkezés költségeit az igénylőnek kell fizetnie!

A kéréseket kérem, hogy juttassák el a következő módon:

 • Önkormányzatunk bejárata előtt van egy erre a célra kialakított láda, abba dobhatják be leírt kéréseiket.
 • Telefonon a következő számot hívhatják:

     - Mesztegnyő Község Önkormányzata: 06-85/329-147

     - Kesztyüs Lászlóné: 06-30/418-3900

     - Urr Zoltánné: 06-70/363-9920

     - Orvosi rendelő: 06-85/950-995

 1. Hangsúlyozottan kérnék mindenkit, aki külföldről tért haza, hogy a következő telefonszámon jelezze (06-85/329-147), hogy mikor érkezett meg, mely országból, és melyik tartományból.

Egészségügyi vészhelyzet van, és a mesztegnyői lakosok egészségének megőrzése érdekében felkérem a Marcali Rendőrkapitányságot, hogy ellenőrizze, hogy a hazatértek betartják-e a kéthetes önkéntes karantént.

 1. A járványügyi vészhelyzet ideje alatt a Mesztegnyőn tartózkodó iskolások közül azoknak is kiszállítjuk az ételt, akik nem a mesztegnyői iskola tanulói, természetesen ebben az esetben is igény esetén, a gyermekétkeztetés szabályai szerint.
 2. A temetésekkel kapcsolatban csak kéréssel fordulhatok mindazokhoz, akiket ilyen szomorú esemény érint, hogy lehetőleg a szűk hozzátartozók vegyenek rajta részt.
 3. Kérjük azt is, hogy a vészhelyzet idejére tervezett esküvőket lehetőleg halasszák el.

A fertőtlenítőszerek következetes alkalmazásához, valamint a várható tömeges megbetegedések kirobbanása miatt, a szájmaszkok fokozatos használatához kérem, hogy szoktassák magukat hozzá. Az elsődleges védekezéshez megfelelő szájmaszkokkal tervezzük a mesztegnyői lakosok ellátását. A szervezést a gyártáshoz már elkezdtük. A gyártással kapcsolatban szeretnék megkeresni Mesztegnyőn élő, varrni tudó hölgyeket.

A pánikhangulat kialakulását megelőzendő arra kérek mindenkit, hogy a járvánnyal kapcsolatos információkat lehetőleg a hiteles kormányportálról (koroavirus.gov.hu) szerezze be.

Minden mesztegnyőit arra kérnék, hogy saját egészsége érdekében működjön együtt, így van esélyünk minimalizálni e rettenetes kór okozta esetleges veszteségeket.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Fordítsunk külön figyelmet az idősekre!

Nagy László Péter

polgármester

 

 

felhivas faluhaz

Tisztelt Mesztegnyőiek!

pmfoto Mesztegnyo 2020Mint azt tapasztalják, a koronavírus okozta járvány hazánkat sem kerülte el, és az ellene való védekezés napról-napra új, és nem könnyű feladatok elé állít minket.

Így van ez Mesztegnyőn, a településünkön is, ahol az elsődleges védekezéshez szükséges intézkedéseket (fertőtlenítő eszközök, szerek beszerzése és felszerelése intézményeink bejáratánál, intézményvezetőink tájékoztatása a kapcsolattartás formáiról, stb...) már megtettük.

E rendkívüli helyzetben a kormányzat ajánlásait és rendeleteit betartva kell küzdenünk a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására.

Kérünk mindenkit, hogy e kritikus helyzetben állampolgári felelősséget tanúsítva vegyen komolyan minden –a járvánnyal kapcsolatos– kérést és előírást, vigyázva ezzel embertársaink egészségére is.

Az iskolával, az óvodával, valamint a bölcsődével kapcsolatban –egyetértve az ezekbe az intézményekbe járók településeinek polgármestereivel– a következő döntések születtek.

 1. Az általános iskolásoknak –amennyiben a szülők igénylik— az étkeztetést kiszállítással oldja meg minden önkormányzat, így természetesen a mesztegnyőiekét is.

Az igényeket az igazgatónál kell jelezni, és minden szülőnek gondoskodnia kell két garnitúra éthordóról.

Az étel elszállítását a konyháról kizárólag az ezzel megbízott személy (pl.: falugondnok) végezheti.

 1. Az óvoda és a bölcsőde –minden körülményt figyelembe véve– tovább fog működni, de más rendszabályokkal.

A szülők dönthetnek úgy is, hogy amennyiben otthon tudják és kívánják megoldani gyermekük felügyeletét, azt kérjük jelezzék az óvodavezető, illetve bölcsődevezető asszonynál. Aki otthon marad, annak természetesen szintén megoldjuk az étkeztetését, amennyiben ezt igényli.

 1. Mesztegnyő polgármestereként intézményeinkben (Kultúrház, Faluház, Öregek Napközi Otthona, Óvoda) minden csoportos rendezvényt betiltok mindaddig, amíg ezt a járványügyi helyzet indokolttá teszi.
 2. Kérünk minden idős állampolgárunkat, hogy lehetőleg tartózkodjon otthon, és amennyiben szüksége van bármilyen segítségre, azt jelezze Kesztyűs Lászlóné, szociális hálózatunk vezetőjénél, valamint Urr Zoltánné falugondnoknál.
 3. Beteget szállítani csak és kizárólag az Országos Mentőszolgálat jogosult.
 4. A külföldről településünkre hazatérő, vagy hazatért honfitársainkhoz azzal a kéréssel fordulunk, hogy Mesztegnyőre érkezésüket minden esetben haladéktalanul jelezzék a háziorvosnak, lehetőleg telefonon, és akár fertőzött, akár –jelenleg még– nem fertőzöttnek tekinthető térségből érkezett, akkor is tartsa be a 14 napos önkéntes karantént, és figyelje saját egészségi állapotát.
 5. A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal csak indokolt esetben fogad ügyfelet. Kérdéseikkel hívják a 06-85/329-147 telefonszámot.

Végezetül még egyszer arra kérek minden Mesztegnyőn élő lakost, hogy tartsa be az előírásokat, mert kizárólag rajtunk múlik, hogy milyen mértékűvé válik, és meddig tart ez a nagyon súlyos járványügyi helyzet.

   Vigyázzanak magukra és egymásra!

   Fordítsunk külön figyelmet az idősekre!

Nagy László Péter

Mesztegnyő polgármestere

2019. december 03., kedd 09:30

Közmeghallgatás meghívó

kozmeghallgatas meghivo 2019

2019. november 19., kedd 09:05

FELHÍVÁS

ADVENTI ABLAK KALENDARIUM

Az újság tartalma az alábbi linken, vagy a Gólya-hír menüpont alatt érhető el:

http://www.mesztegnyo.hu/index.php/mesztegnyoi-golyahir/vii-evfolyam-2019-ev

A Somogy Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének az utolsó megyei művészeti bemutatója került megrendezésre Mesztegnyőn, a hétvégén. A megye tizennégy településéről érkeztek szépkorú művészeti csoportok, klubok, egyesületek, hogy a tavaszi kistérségi találkozókon továbbjutott produkcióikat bemutathassák. Kettőszáz vendéget vártunk, akik egy csoportot kivéve meg is érkeztek mindannyian.

   Mivel a Művelődési Házunk felújítás alatt van, ezért a Ladi János Általános Iskola sportcsarnokát alakítottuk át színházteremmé. Ebben többek között az iskola nagy segítségünkre volt, amit itt is szeretnék megköszönni az Igazgatónőnek, Gyöngyinek és minden ott dolgozónak. Az Önkormányzat az év elején beadott pályázatának köszönhetően a rendezvényhez sikerült csoportos étkezést biztosítani, amit az Óvoda konyhájának dolgozói készítettek el. Nagy sikere volt a finom ebédnek, köszönöm a lányoknak is a szombati munkájukat.

A Mesztegnyői Önkormányzat minden évben felköszönti a legalább nyolcvanadik életévüket elért, szépkorú mesztegnyői lakosokat!
Ezt a szép szokást az idősek hónapjának zárásaként egy zenés, műsoros, vacsorás bállal kötöttük össze. Ebben az évben több mint húsz szépkorú fogadta el meghívásunkat és vett részt személyesen is rendezvényünkön.
Az Általános Iskola hangulatosan feldíszített sportcsarnokában fogadtuk vendégeinket. Felolvastuk az ünnepeltek névsorát és Nagy László Péter polgármester úr, valamint Takácsné Szalavári Paula átadták az emléklapokat, az ajándékokat. Mivel rendezvényünket 5 évvel ezelőtt indítottuk útjára, ezért a visszafelé ötödik legidősebb hölgyet és urat köszöntöttük, mint a legidősebb Mesztegnyői polgárt. Hála Istennek az előző évek ünnepeltjei is többségében még velünk vannak, többen részt is vettek az ünnepélyünkön.
    Ezt követően az este műsoros része következett – Molnár Jánosné, HONI Néptánc Együttes, Szivárvány Nyugdíjas Klub Marcali – Borsó Sándorné Kati - Fűzfa András-Életöm históriája, Bajtársi Egyesület Dalárdája, Lölle Hagyományőrzők – Dolbert Ferenc – versekkel, dalokkal, táncokkal köszöntötték közönségünket. Majd a hidegtálakkal és isteni finom süteményekkel teli asztalokról tölthette meg mindenki kedve szerint a tányérját és a pocakját.
    A jó hangulatról Tislér István barátunk gondoskodott, és egészen 11 óráig húzta a talpalávalót. Közben még a tombolasorsolást is lebonyolítottuk, aminek főnyereménye egy torta volt.

Tisztelettel mondok köszönetet azoknak az embereknek, akik nélkül nem jöhetett volna rendezvényünk!
A Mesztegnyői Önkormányzatnak, Krenner Klaudiának a pályázat megírásáért, a Ladi János Iskolának a helyszín biztosításáért, a Konyhásoknak a finom vacsoráért, a sütemények, borok, tombolatárgyak, torta felajánlásért, a fellépőknek a műsorokért, a honis fiúknak a hangosításért, a kollégáimnak és a többieknek a sok segítségért!  

Minden ünnepelt mesztegnyői szépkorúnak további nagyon jó egészséget, erőt, sok boldogságot kívánunk szeretettel!

Mesztegnyő, 2019-11-14

                                Kövesdiné Panyi Antónia

 

kozadatkereso logo 0

Közösségi oldalunk

Megközelítés

Our website is protected by DMC Firewall!