Mesztegnyő község honlapja

Szabályzatok, Tájékoztatók

Szabályzatok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata (Letöltés)

Nem dohányzók védelméről szóló szabályzat (Letöltés)

TakarNet hálózat igénybevételi szabályzat (Letöltés)

Vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat (Letöltés)

 

 

Tájékoztatók

3,5 tonna össztömeget meghaladó teherjármű, autóbusz tárolóhely alkalmasságára vonatkozó igazolási eljárással kapcsolatban (Letöltés)

A képviselő-testület bizottságainak működésével összefüggő ügyfiteli feladatok ellátásával kapcsolatban (Letöltés)

Adatigénylés anyakönyvvezetőtől (Letöltés)

Ajánlóívek, aláírásgyűjtő ívek kezelésével kapcsolatban (Letöltés)

Alkalmazási kérelemmel kapcsolatban (Letöltés)

Anyakönyvi adatszolgáltatással kapcsolatban (Letöltés)

Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban (Letöltés)

Anyakönyvi ügyekben többnyelvű formanyomtatvány kiállításával kapcsolatban (Letöltés)

Apai elismerő nyilatkozat megtétele születendő, illetve megszületett gyermekre, reprodukciós eljárásból származó gyermek esetén a szülők megállapodásával kapcsolatban a gyermek születési családi nevéről (Letöltés)

ASP. GAZD. program használatával kapcsolatban (Kötelezettségvállalás, bejövő számla érkeztetés, utalványrendelet készítése), ha az érintett magánszemély (Letöltés)

Beérkező, illetve hivatali kezdeményezésű papír alapú és digitális iratok iktatásával kapcsolatban, ha az érintett magánszemély (Letöltés)

Bérkompenzációval kapcsolatban (Letöltés)

Címigazolás kiállításával kapcsolatban (Letöltés)

Címképzéssel, adattisztítással kapcsolatban (Letöltés)

Eb összeírással kapcsolatban (Letöltés)

Együttműködési megállapodásokkal, támogatási szerződésekkel és egyéb szerződésekkel kapcsolatban (Letöltés)

Földhasználat igazolására vonatkozó igazolási eljárással kapcsolatban benyútott kérelemhez (Letöltés)

Földhasználat igazolására vonatkozó igazolási eljárással kapcsolatban csatolt nyilatkozathoz (Letöltés)

Gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatban (apaság bírói megállapítása, apaság vélelmének megdöntése, apai elismerő nyilatkozat) (Letöltés)

Hagyatéki eljárás során vagyonleltár felvétele és a hagyatéki eljárásban való közreműködéssel kapcsolatban (Letöltés)

Haláleset anyakönyvezésével kapcsolatban (Letöltés)

Hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatban (pl.: tény, adat igazolására) (Letöltés)

Hatósági hirdetmények közzétételével kapcsolatban (pl.: árverés, ismeretlen címzett stb.) (Letöltés)

Házasság anyakönyvezésével kapcsolatban (Letöltés)

Házasság felbontásának anyakönyvezésével kapcsolatban (Letöltés)

Házassági név módosításával kapcsolatban (Letöltés)

Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban (Letöltés)

Helyi önkormányzati képviselő választással kapcsolatban (Letöltés)

Honosítással kapcsolatban (Letöltés)

Hulladékkal kapcsolatos ügyintézéssel kapcsolatban (Letöltés)

Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban (Letöltés)

Kereskedelmi és kisvállalkozói hatósági ellenőrzési eljárással kapcsolatban (Letöltés)

Kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, üzletek működési engedélyének kiadásával kapcsolatban (Letöltés)

Közérdekű adatkéréshez kapcsolódó személyes adatok kezelésével kapcsolatban (Letöltés)

Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban (Letöltés)

Közmű- és Környezetgazdálkodással összefüggő hatósági tájékoztatás kérésével kapcsolatban(Letöltés)

Közmű- és Környezetgazdálkodással összefüggő panaszok és egyéb észrevételek intézésével kapcsolatban (Letöltés)

Köztartozásmentesség ellenőrzésével kapcsolatban (Letöltés)

Közterületek, magánutak, tanyák elnevezésének előkészítésével kapcsolatban (Letöltés)

Lakcím fiktívvé nyilvánításával, lakcím fiktiválás átvezetésével kapcsolatban (Letöltés)

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének Magyarországon történő anyakönyvezésének előkészítésével kapcsolatban jegyzőkönyv felvétele, adatrögzítés (Letöltés)

Méhek bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás vezetésével kapcsolatban (Letöltés)

Országgyűlési képviselő választással kapcsolatban (Letöltés)

Óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásával kapcsolatban (Letöltés)

Parlagfű és allergén gyomnövény elleni védekezési kötelezettség ellenőrzése, adott esetben eljárás lefolytatása, határozathozatallal kapcsolatban (Letöltés)

Szakmai gyakorlattal kapcsolatban (Letöltés)

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatban (Letöltés)

Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban (Letöltés)

Születés anyakönyvezésével kapcsolatban (Letöltés)

Születési családi és/vagy utónév, valamint házassági név megváltoztatásával kapcsolatban (Letöltés)

Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyekben (Letöltés)

Telephely létesítésének bejelentésével, telephely engedélyezésével kapcsolatban (Letöltés)

Termőföld adásvételi, illetve haszonbérleti szerződés hirdetményi közzététele elővásárlási illetve előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatban (Letöltés)

Vadkár megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatásával kapcsolatban (Letöltés)

Választási Bizottság tagjainak megválasztásával és megbízásával, a választási iroda tagjainak megbízásával kapcsolatban (Letöltés)

Választási névjegyzék és ahhoz kapcsolódó adatok kezelésével kapcsolatban (Letöltés)

Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a szerződő fél magánszemély(Letöltés)

Vásárok, piacok engedélyezésével, bevásárlóközpontok, helyi termelői piacok szolgáltatás bejelentési eljárásával kapcsolatban (Letöltés)

Vízgazdálkodási és környezetvédelmi hatáskörrel összefüggő hatósági eljárással kapcsolatban (Letöltés)

Zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézés: kérelem – üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására, állampolgári panasz, felmentés kérése, megadásával kapcsolatban (éjszakai munkavégzés) (Letöltés)

Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatban (Letöltés)

kozadatkereso logo 0

Our website is protected by DMC Firewall!